Scroll Top

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BEDDENSPECIAALZAAK DE BEDSTEE

Artikel 1. Definities

a.     De verkoper / opdrachtnemer;

Beddenspeciaalzaak De Bedstee

Pieter Ghijsenlaan 22A

1506 PV Zaandam

Telefoonnummer: +31 (0)75 – 670 12 14 (tijdens openingstijden bereikbaar)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 86827944
Btw-identificatienummer: 864101995B01

b.     De koper / afnemer; degene die de verkoop- overeenkomst ondertekent.

Artikel 2. De geldigheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst gesloten tussen koper en verkoper.

Artikel 3. De offerte.

De geldigheid van onze offertes is twee weken na datum, tenzij anders vermeld op de offerte.

Artikel 4. De overeenkomst.

a. De aanbetaling. Bij aankopen volgens model of mal of bij speciale maten die specifiek geproduceerd moeten worden, is verkoper gerechtigd een aanbetaling van 25% te vragen.
b. Prijswijziging. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering van de goederen een prijsstijging is opgetreden zal deze door ons niet doorberekend worden.
c. Eigendomsvoorbehoud. Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van verkoper. Afnemer is verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan, mag deze niet doorverkopen of belenen. Dit alles totdat de gehele koopsom en evt. daarbij komende kosten betaald zijn.
d. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers. Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf is verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 5. De levertijd.

a. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
b. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertermijn met een maximum van 6 weken.
c. Bij overschrijding van deze onder b genoemde termijn heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat door verkoper annulerings-kosten in rekening worden gebracht.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd.

Artikel 6. De betaling.

a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij levering.
b. Betaling per bank/giro. U kunt ook betalen door overmaking van het factuurbedrag op onze bankrekening. Voorwaarde is dat het bedoelde bedrag op onze rekening is bijgeschreven alvorens tot levering van de goederen overgegaan kan worden.
c. Betaling via betaalautomaat/pin. Deze betalingsmogelijkheid is aanwezig in de winkel en bij bezorging door onze eigen bezorgers. Voorwaarde ook bij deze vorm is dat er betaald is alvorens tot levering van de goederen overgegaan kan worden.

Artikel 7. Annulering.

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper / opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is.

Artikel 8. De garantie.

a. De garantie is volgens de voorwaarden die door de fabrikant gehanteerd worden.
b. Garantiebepaling. Indien bij beoordeling c.q. reparatie blijkt dat de klacht niet onder de garantie valt zijn de kosten, volgens het dan geldende tarief voor voorrijkosten en reparatiekosten, voor rekening van de koper.

 

VERKOOPVOORWAARDEN VERKOOP ONLINE VAN BEDDENSPECIAALZAAK DE BEDSTEE

Artikel 1. Bezorging, levertijden & verzendkosten

Over het algemeen zijn deze producten bij ons voorradig, tenzij anders aangegeven bij het bewuste product. Op voorraad betekend dat wij dit binnen 2 werkdagen aan u kunnen opsturen. De totale levertijd is dan maximaal 4 werkdagen. Mocht een product tijdelijk niet voorradig zijn, dan krijgt u binnen 2 werkdagen bericht van ons met de verwachte levertijd. Deze producten worden allen via PostNL verstuurd. PostNL biedt het pakket eenmalig aan bij u thuis, anders kan het pakket opgehaald worden bij PostNL afhaalpunt. Indien u een voorkeur heeft voor de dag waarop u het pakket aangeboden wilt krijgen dan kunt u dit aangeven bij de bestelling onder opmerkingen. Alle bestellingen vanaf € 50,00 worden gratis verzonden binnen Nederland. Voor leveringen naar andere landen worden verzendkosten berekend

Artikel 2. De betaling.

De bestelling van beddengoed en kleine accessoires wordt pas definitief op het moment dat het totale bedrag voldaan is.
Voor de betaling hanteren wij de volgende mogelijkheden:

  • iDeal (Elektronische overschrijving online)
  • Bankoverschrijving (na ontvangst van uw betaling versturen wij uw pakket)
  • Telefonische overboeking (na ontvangst van uw betaling versturen wij uw pakket)

Artikel 3. Prijswijzigingen en verkeerd weergegeven prijzen

Wij doen ons uiterste best om alle prijsinformatie op onze website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er door een wijziging door de leverancier of door een verkeerd ingevoerd bedrag een verschil is in de weergegeven prijs. Op dat moment behouden wij ons het recht om uw bestelling niet te leveren tegen de lager weergegeven prijs. Uiteraard nemen wij hierover contact met u op. U heeft op dat moment de mogelijkheid om alsnog te beslissen of we uw bestelling in behandeling mogen nemen of dat u afziet van de bestelling.

Artikel 4. Retour/Afkoelingsperiode

Nadat U het door U bestelde product heeft ontvangen, heeft U de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met beddenspeciaalzaak De Bedstee te ontbinden*. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien U de overeenkomst wenst te ontbinden, dient U dit schriftelijk vooraf (via e-mail of brief) aan ons te melden. Na ons akkoord mag U het pas terugsturen. Het product dient uiterlijk de 14de werkdag na ontvangst weer in ons bezit te zijn door het terug te sturen of te brengen naar beddenspeciaalzaak De Bedstee. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. De betalingen die U hebt verricht op het moment dat de overeenkomst met beddenspeciaalzaak hebt herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door U geretourneerde product hebben ontvangen, aan U terugbetalen.

* Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

  • De afgeleverde producten moeten 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend, het produkt moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.
  • Beddenspeciaalzaak De Bedstee behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van beddenspeciaalzaak De Bedstee of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant is of anderszins voor Uw risico komt, zal Beddenspeciaalzaak De Bedstee U hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Beddenspeciaalzaak De Bedstee heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan U terug te betalen bedrag in te houden.
  • Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die op maat vervaardigd of besteld zijn (Kasten, persoonlijk samengestelde boxspringcombinaties, etc.), voor speciale eenmalige aanbiedingen. Bij twijfel of een product hieronder valt kunt u ons altijd vooraf contacten.
  • De afkoelingsperiode is alleen geldig indien U een product via onze website heeft gekocht. Voor bestellingen in onze winkel/Showroom is de afkoelingsperiode niet van toepassing. Hiervoor gelden onze normale algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden.

NB: De afkoelingsperiode is dus geen proef- en testperiode (bijv. de matras lijkt toch te zacht, het dekbed is niet warm genoeg, het hoofdkussen te stevig, etc.)!

Deze voorwaarden gelden alleen voor levering binnen Nederland. Voor bestellingen buiten Nederland verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

NIEUWE BROCHURE

Brochure
Download gratis

Privacy voorkeuren
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren.
×